workshops

digital marketing workshopDe ontwikkelingen op het gebied van digital marketing volgen elkaar in hoog tempo op. Het is voor organisaties vaak lastig om de invloed hiervan op de dagelijkse werkzaamheden scherp te krijgen. maxxonline:. helpt organisatie daarom met het verkennen hiervan in inspirerende workshops.

Door het inzichtelijk maken van de online mogelijkheden en de impact ervan op de organisatie, schetsen we samen een toekomstbeeld. Aan het einde van elke workshop keren we ook weer terug met beide voeten op aarde en bepalen we de concrete vervolgstappen en eventuele quick wins.

Voorbeelden workshops:

  • empowerment:
    op basis van een analyse (self assessment) wordt de huidige internet marketing organisatie in kaart gebracht en vervolgens met de medewerkers besproken. Op basis hiervan worden concrete quick wins per aandachtsgebied vastgesteld en een actieplan opgeleverd. Resultaat van deze workshop is dat er een gedragen beeld van de verbeterpunten binnen de organisatie bestaat.
  • direction:
    doelstelling is om in zeer korte tijd samen met het senior management te komen tot een gedragen digital marketing visie en/of strategie. Startpunt van deze workshop is dat de klant centraal gezet wordt.
  • focus:
    samen met de opdrachtgever wordt scherp vastgesteld welke stappen genomen moeten worden om verbeteringen van de digital marketing performance binnen de organisatie te bereiken. Hierbij wordt gekeken naar: achtergrond, uitdagingen, burning issues, resultaat, stappen, betrokkenen. Aan het einde van de workshop wordt een elevator pitch opgesteld die de kernpunten samenvat.

Meer in deze sectie:

maxxonline:. improving digital marketing performance.